next page...
   
Hvem er vi
Bli medlem

 


Vi søker ekte:
sannhet, ærlighet,
likeverd og respekt
for alt levende liv !


En sannhet har
flere sider
Vårt mål er å vise til så
mange sider som mulig
så Du selv
kan søke og finne
Sannheten for Ditt Liv


Om du velger
NaturMedisin eller SkoleMedisin er
det Ditt Valg !
Det viktigste er å få
føle seg frisk igjen, i en vakker aldringsprosess

 

La oss dele våre
erfaringer og kunnskap
så vi sammen kan finne
de gode langsiktige løsningene som kan
gi oss alle gode
levevilkår, livsglede
og et verdig liv for
alle i Landet Vårt


Denne plattformen er
for alle som ønsker å
samarbeide for å
nå dette målet
 

Folkets Helse Nettverk er en frivillig, uavhengig organisasjon for

Pasienter, Arbeidsledige, Pensjonister, Trygdede, Slitne Arbeidstakere, Enslige Alle som knapt nok kan være en ressurs i sitt eget liv. Og Alles Pårørende

next page...