back


AKTIVITETER OG MÅL

 

1.Vi har som mål å samarbeide så vi kan åpne alles øyne for at den grunnleggende kunnskapen som skal til for å skape et verdig liv for alle, ligger hos folket som har erfaringer fra å leve i det Norske samfunnet.

2.Vi vil sammen legge folkets erfaring fra privatliv, arbeidsliv og HelseNorge til grunn for å fremme konstruktive forslag til forandring

3.Vi vil innhente og spre sosial-, psykisk- og fysisk helsefremmende informasjon.

4.Vi vil informere om viktigheten av sosiale nettverk, eksisterende nettverk og sammen støtte hverandre i opprettelsen av nye nettverk.

5.Vi vil samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner med samme mål.

FØRSTE ÅRSMØTE

Holdes i Trondheim 11 November 2009.

 

next